Omgeving

In de omgeving

Overijssel staat bekend om haar wisselende landschap en een grote verscheidenheid aan plant- en diersoorten.  De Breenhoeve ligt op 50 meter afstand van natuurgebied het Boetelerveld en nabij de Sallandse Heuvelrug.

Natuurgebied het Boetelerveld en Landgoed Schoonheten

Het natuurgebied het Boetelerveld, gelegen tussen Raalte en Haarle, met een oppervlakte van 170 ha, herbergt het enige restant van de uitgestrekte, vochtige heidevelden die in vroeger tijden heel Salland bedekten. Het gebied bestaat voor een deel uit bos, afgewisseld met open ruimten en vochtige heidegebieden. In het landschap vind je her en der nog stille getuigen van de pogingen die gedaan zijn om het gebied voor de landbouw geschikt te maken. Het Boetelerveld is eigendom van het Landschap Overijssel dat samen met de overheden in Overijssel zorgt voor behoud en ontwikkeling van streekeigen landschap in de provincie Overijssel door onderhoud en herstel van landschapselementen en door het beheren van haar eigen natuurterreinen. Het Boetelerveld ligt tegen het landgoed Schoonheten aan, een oud ontginningslandgoed, meer dan 500 ha groot. Het bestaat voor ruim de helft uit bos en voor het overige deel uit landbouwgrond. Centraal in het landgoed ligt de, in het begin van de zeventiende eeuw gebouwde, havezate Schoonheten. De havezate is door de eeuwen heen steeds bewoond door de adellijke familie Bentinck. De bossen van het landgoed zijn vrij toegankelijk, het oude park rondom de havezate is niet toegankelijk.

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug; een majestueus landschap

Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is uniek. Hier vind je één van de grootste aaneengesloten heidegebieden van Europa. Je waant jezelf soms even in het buitenland, uitgestrekte heidegebieden, bossen, rust en een indrukwekkend reliëf met on-Nederlandse vergezichten. De “bergen” op de Sallandse Heuvelrug bereiken een hoogte tot wel 76 m.In een ver verleden vormden schuivend ijs, smeltend water en stuivend zand het landschap. Ook de mens heefter zijn sporen nagelaten, waarvan de oudste dateren van vijfduizend jaar geleden. De huidige aanblik van het gebied is vooral in de laatste eeuwen ontstaan. Zandverstuivingen, veroorzaakt door overbegrazing van heidevelden, werden begin vorige eeuw beteugeld door het aanplanten van bos.

retour link vakantiehuizen.nl

Vakantiehuis Nederland